Uzbrojenie, pancerze i militaria stanowią szczególny obszar sztuki stosowanej. Przez wiele stuleci uzbrojenie i pancerze były zaliczane do najbardziej podstawowych przejawów demonstracyjności wysokich rangą władców. Pełniące dodatkowo funkcję dzieł sztuki, rządzących się własnymi prawami, zabytkowe uzbrojenie, pancerze i militaria zdają się odzwierciedlać rozwój sztuki i historii, a także cechy kultury epok i miejsc, z których pochodzą.

ValuePedia Logo