Pożółkłe karty i przetarte okładki nie zawsze świadczą o długiej historii opasłego tomu i jego wybitnej wartości. Wycena zabytkowych książek opiera się na wielu czynnikach, w tym na: ich dostępności, stanie fizycznym, a także roli jaką odegrały i stopniu znaczenia dla literatury. Na takich między innymi przesłankach szacuje się ceny starych książek, przy czym tak naprawdę zaprawiony w tej sztuce specjalista jest w stanie uwzględnić szereg niuansów, mających znaczenie dla zwiększenia czy obniżenia wartości danego dzieła. Takie zadanie możesz teraz zlecić online naszemu specjaliście, który w oparciu o przedstawione przez Ciebie informacje, a także fotografie będzie mógł z dużą dozą dokładności podać szacowaną wartość woluminu. Warto zlecić to zadanie, jeżeli masz podejrzenie, że stare książki z biblioteczki, którą otrzymałeś w spadku mogą być cenne lub kupiłaś na pchlim targu obiecująco wyglądający tom.

ValuePedia Logo