Wyceniając chińską ceramikę, pod uwagę należy wziąć trzy kluczowe czynniki: autentyczność, wiek i stan.

Chińscy garncarze od dawna znani są z kopiowania starszych i bardziej prestiżowych wyrobów ceramicznych, co częściowo wynika z szacunku dla oryginalnych rzemieślników, ale co także ukierunkowane jest na niczego niepodejrzewających kupujących. Praktyka ta jest nadal bardzo powszechna, ale istnieje kilka sposobów, dzięki którym można rozpoznać fałszywkę. Podróbki stają się coraz bardziej dopracowane, dlatego wielu ekspertów zaleca, aby kupujący zawsze sprawdzał podstawę przedmiotu zaliczanego do ceramiki. Sposób, w jaki podstawa naczynia jest wycięta, wykończona i glazurowana zmieniał się wraz z różnymi dynastiami, więć wszelkie rozbieżności mogą stanowić ostrzeżenie co do kwestii wieku przedmiotu.
Wielu garncarzy, którzy próbują podrabiać ceramikę, polega na fotografiach wyjętych z katalogów aukcyjnych i książek, na których często brakuje szczegółowych ujęć podstaw.

Po drugie, wiek naczynia można określić, bazując na znaku regionu (znajdującego się na podstawie). Każdy wyrób ceramiczny zawiera znak określający dynastię i imię władcy, dla którego przedmiot wykonano. Znak może występować w wielu różnych formach, jak pieczęć, shuanshu lub kaishu. Poświęcenie czasu na poznanie i identyfikację pieczęci różnych dynastii i władców zwiększa szansę na dokonanie dokładnej wyceny.

Wreszcie stan ceramicznego naczynia oraz znaczenie tego czynnika dla wartości przedmiotu zależy od tego, czy wyrób ceramiczny pochodzi
z czasów imperialnych, czy nie. Przykładowo można się spodziewać, że na podstawie naczynia porcelanowego nieimperialnego, lecz wykonanego w XVII wieku znajdować się będzie trochę pyłu piecowego, piasku lub nierówne glazurowanie. Jednak w ceramice imperialnej z
XVIII wieku takie wady nie powinny występować.

Należy również zauważyć, że skoro wartość rynkowa chińskiej ceramiki rośnie, to nawet mniej idealne wyroby ceramiczne są w stanie zachować ogromną wartość. Chociaż piętnaście lat temu na aukcji akceptowano wyłącznie ceramikę noszącą znak z epoki, dziś kolekcjonerzy przyjmą wyroby uszkodzone, odnowione lub pęknięte.

ValuePedia Logo